/**/ /**/

Regulamin

 

Szanowni Państwo właścicielem obiektu Riverside Aparthotel jest spółka Epol Holding z siedzibą główną w Łodzi. Dyrekcja obiektu doceni Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma zapewnić spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach.

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w apartamentach. Odpowiedzialność za wszystkie osoby spoczywa na osobie podpisanej na karcie meldunkowej, zwanej w niniejszym regulaminie Gościem.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji oraz na stronie: www.riversideaparthotel.com.
 4. Informacje dotyczące cen i dostępności apartamentów zawarte na stronach www.riversideaparthotel.com, www.hotels.com, www.expedia.com www.booking.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz muszą zostać potwierdzone przez recepcję przed dokonaniem rezerwacji z przedpłatą.
 5. Firma EPOL HOLDING Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź, będąca właścicielem apartamentów pod nazwą Riverside Aparthotel, reprezentowana przez Dyrektora Anetę Kmiecik, zwana dalej wynajmującym oddaje Gościowi w użytkowanie cały apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem (urządzenia RTV, sprzęt gospodarstwa domowego) i zobowiązuje się zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
 6. Gość zobowiązuje się wykorzystywać apartament jedynie do celów mieszkalnych.

 

W obiekcie Riverside panuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów elektronicznych! Koszt odświeżenia apartamentu wynosi 500 PLN.

REZERWACJA

 1. Rezerwacji apartamentu Gość może dokonać:

     - bezpośrednio pod numerem telefonu +48 669 902 180 lub mailowo na adres office@riversideaparthotel.com
     - osobiście w recepcji ul. Madalińskiego 7 (czynna 24 godziny na dobę)
     - za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta Riverside Aparthotel.

 1. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową lub sms.

 

DOBA

 1. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Gościa po konsultacji z recepcją.
 3. Późniejsze wymeldowanie należy uzgodnić z recepcją i w przypadku potwierdzenia dostępności recepcja poinformuje gościa o dodatkowych opłatach.

 

PARKING

Aparthotel dysponuje płatnymi miejscami parkingowymi w ograniczonej ilości, dlatego też niezbędna jest rezerwacja pisemna takiego miejsca podczas rezerwacji pobytu. Recepcja również pisemnie informuje Gościa czy jest możliwość skorzystania z monitorowanego ale niestrzeżonego parkingu.

Riverside nie odpowiada za szkody powstałe na skutek działań innych Gości ale udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy przy takim zdarzeniu.

 

ZAMELDOWANIE

 1. Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Gościa dokumentu tożsamości potwierdzającego jego pełnoletniość, podpisanie karty meldunkowej oraz uregulowanie całej należności za pobyt. Zameldowanie następuje w recepcji.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
 3. nie posiada ważnego dowodu tożsamości bądź nie chce okazać dokumentu,
 4. odmawia podpisania karty meldunkowej,
 5. odmawia zapłaty za rezerwację,
 6. znajduje się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 7. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin.

W przypadku odmowy zameldowania Gościa z w/w powodów wpłacone pieniądze w formie przedpłaty nie są zwracane.

 1. W momencie zameldowania całkowita opłata za pobyt musi zostać uregulowana. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług opłata zostanie dodana do rachunku Gościa i musi zostać uregulowana niezwłocznie.
 2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego. W przypadku, gdy Gość nie zdecyduje się na zaproponowany apartament zastępczy, wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu przedpłaty za rezerwację.

 

WARUNKI POBYTU

 1. Gość zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
 2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 200 PLN za każdą osobę za dobę.
 3. Pobyt dzieci do lat 6 jest bezpłatny, jeśli nocleg odbywa się na przygotowanym łóżku z rodzicami. Za dzieci w wieku od 6-11 lat na dodatkowych łóżkach wynajmujący pobiera dodatkową opłatę 100 PLN za dobę. Wynajmujący dysponuje łóżeczkami dziecięcymi oraz krzesełkami, które może udostępnić po wcześniejszym zarezerwowaniu ze względu na ich ograniczoną ilość.
 4. Goście mogą zamówić w recepcji dodatkowy serwis w cenie 50 PLN. Serwis ten obejmuje ogóle sprzątanie apartamentu oraz uzupełnienie brakujących płynów (żel, płyn do mycia naczyń). Serwis z wymianą ręczników i pościeli kosztuje 80 PLN.
  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamentach. Goście proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych.
 1. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów odświeżenia apartamentu w wysokości 500 PLN.
 2. Organizowanie spotkań towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione.
 3. W apartamentach mogą przebywać zwierzęta, po uprzednim zgłoszeniu i opłaceniu w recepcji takiej chęci.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00. Wynajmujący ma prawo poinformować agencję ochrony i/lub policję oraz nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN w stwierdzonych przypadkach zakłócenia ciszy nocnej.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie goście proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 669 902 180 lub mailowo: office@riversideaparthotel.com
 6. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana rekompensata pieniężna.
 7. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 8. Przy każdorazowym wyjściu z apartamentu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz drzwi wejściowe.
 9. Wynajmujący może przerwać pobyt Gości bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Gościa adekwatną karą pieniężną w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych i gazowych niestanowiących wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy zasilaczy, ładowarek i komputerów przenośnych.

 

WYMELDOWANIE

 1. Zdanie kart kluczy odbywa się na recepcji.
 2. W przypadku niewymeldowania się do godz. 11:00 lub do godziny uzgodnionej i opłaconej wcześniej, między Gościem a recepcją, wynajmujący zastrzega sobie prawo do otworzenia drzwi i wejścia do apartamentu. W celu weryfikacji sytuacji. Pozostawione przedmioty osobiste Gości zostaną zapakowane na koszt i ryzyko Gościa.
 3. Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie po wymeldowaniu mogą być przesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Następnie będą utylizowane. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe w określonym na karcie meldunkowej czasie wynajmu apartamentu. W przypadku wyrządzenia uszkodzeń, o których mowa powyżej Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w recepcji oraz do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 2. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności, w tym kar uwzględnionych w niniejszym regulaminie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przekazania sprawy policji oraz do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie dokonywania rezerwacji w Riverside Aparthotel jest Firma EPOL HOLDING Sp. z o.o., ul. Targowa 9A, 90-042 Łódź, NIP 728-274-94-67. Podanie danych jest obowiązkowe. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia.
 2. Gość dokonujący rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.), wykorzystywanie ich w celu świadczenia zamówionych usług oraz w celach marketingowych. Udostępnienie wymienionych informacji jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od administratora informacji handlowych.

Życzymy miłego pobytu pozostając do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu!

 

RIVERSIDE APARTHOTEL
Gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 7
30-303 Kraków, Polska
+48669902180
office@riversideaparthotel.com